top of page

Kan vi redde Oslofjorden?

Tidligere var Oslofjorden en av de mest biologisk mangfoldige fjordene i landet vårt. Det har derimot forandret seg.

Det som var et rikt økosystem, fullt av liv og potensiale, har blitt et bilde på hvordan urbanisering langs en fjord setter sitt spor i naturen. Torskebestanden er et levende bevis på dette. Det samme gjelder blåskjellene; nedgangen har de siste ti årene vært omfattende. Ikke minst dør korallene, og mye bunner i at vi behandler fjorden som om den er upåvirkelig. Som om vi kan bruke av og slippe ut i den, bygge ut, forsøple og fiske, uten å tenke over hvordan det påvirker den.


For store mengder utslipp av blant annet nitrogen, kan være en av årsakene til økt algevekst i fjordene. Algene bruker oksygen for å formere seg, og skaper oksygenfattig miljø og mulig oppkonsentrasjon av giftige alger. Slike endringer i økosystemene, gir store ringvirkninger. Hvordan kan vi snu trenden?Onsdag 1. mars deltok 150 videregåendeelever på arrangementet vårt #JobbMedVann Videre, der de blant annet jobbet med casearbeid. Her var tema "Hvordan kan vi redde Oslofjorden?", og plakaten over var vinnerbidraget. I forbindelse med casen, sendte marinbiolog og forskningsformidler Pia Ve Dalen oss denne videoen.


"Problemene med Oslofjorden er mange, så det kan være vanskelig å finne en god løsning. Fordelen da, er at det er lettere å finne mange gode små løsninger, som alle kan bidra til å bedre situasjonen."

Dette åpner Pia med. Videre sier hun:

"Et av de største problemene er avrenning. Én ting er at det nå ikke fiskes torsk i fjorden lenger, slik at utfordringene rundt overfiske reduseres, og det er bra. Men hva hjelper det torsken, om habitatet deres ødelegges som en konsekvens av avrenning?

Det må kartlegges hvor alle forurensningene kommer fra, og vi må få kontroll. På utslipp, både fra renseanlegg, landbruk, og andre faktorer som påvirker. Man har sett resultater av tidligere innsats, og vi vet derfor at det er mulig nå også. Men vi må faktisk legge inn den innsatsen. For gjør vi det, da kan vi redde Oslofjorden.

Comments


bottom of page