top of page

Charlotte & Sofie

Veien til Videre

#TaVerden Videre er et initiativ for å åpne fleres øyne opp for realfag, med bærekraft som bakteppet og vann som tema i år.

Initiativet ble startet av Charlotte Trovaag (24), 5. års student på Vann og Miljøteknikk, og Sofie Holtedahl (22), 2. års student på Industriell Økonomi.

Konseptet baserer seg på informasjonsdeling og formidling, på en utradisjonell måte sett i et faglig lys. Det hele har akkumulert i en inspirasjonsdag for videregående-elever, som finner sted 1. mars 2023. 

 

 

Takk til Sparebank1 Stiftelsen Østfold og Akershus for muligheten til å gjennomføre prosjektet
 

IMG_2181.JPG
bottom of page